20 mei 2022. Variaties op een thema

Vandaag de 20e bestraling gehad. Nog 4 te gaan volgende week, met een vrije dag op Hemelvaartsdag. Het gesprek met de radiotherapeute Dr. S. gaf weer enige verheldering in de voortgang van het proces samen gevat in haar volgende woorden: “Als er niets aan de hand is wordt ik niet gebeld”. De aanval op de twee tumoren verloopt dus volgens plan waarbij de uiteindelijke uitkomst pas drie maanden na afloop van de behandeling kan worden vastgesteld. Fijn mens, geen blad voor de mond en humor. De laatste vier komen we ook wel door.

Deze week is een vreemde. Als je zo met kanker wordt geconfronteerd lijken de dingen om je heen wat te vervagen. Of je het wil of niet, veel draait om je eigen lichamelijke gesteldheid en je bent zoekende in een wereld vol verrassingen en onnatuurlijke wendingen. Ik heb het wel eens vermeld in een blog, als Pastor sta je aan het bed en probeer je geloof, hoop en liefde te delen met de pastorant. Nu put ik uit die woorden van geloof, hoop en liefde zelf de kracht om door te gaan. En dan, tussen de rouwadvertenties deze week, blijkt de collega die mij opvolgde, aan kanker te zijn overleden. Dan, vanuit die andere wereld, www.kanker.nl het bericht dat een mooi mens, Hanneke , is overleden. Eens te meer wordt voor mij duidelijk dat wij leven in en vanuit Gods hand. De afgelopen twee dagen ben ik daardoor even stil gevallen. Het feit dat woorden op zo’n moment ontbreken geeft voor mij aan dat ze ook tekort zullen schieten als ze op dat moment worden uitgesproken.

Toch wil ik even terug komen op die prachtige woorden geloof, hoop en liefde. Liefde is het kernwoord in ons hele leven. Jezus zegt dat het belangrijkste gebod is om God en je naaste lief te hebben. De Bijbel zegt dat God liefde is. Het dertiende hoofdstuk van de eerste Korinthe brief verwoord dat liefde het meest belangrijke en eeuwige geschenk is dat God ons gaf.

Liefde is het essentiële element dat al het andere in ons leven betekenis geeft. Zonder liefde wordt al dat andere, hoe schijnbaar krachtig en belangrijk ook, betekenisloos. Zonder liefde verliezen wijsheid, geloof, zelfs opoffering hun ankerpunt in het leven en hun betekenis. Liefde is dat anker, liefde is de sleutel, liefde is het belangrijkste element in en van ons leven. Gods liefde die door hen die ons ontvielen ons verwarmde. Die liefde mogen wij doorgeven, in geloof, in verdraagzaamheid, in volharding. Geloof, hoop en liefde, maar de meeste van deze is de liefde.

Dit weekend wordt blogvrij voor mij. Even op adem komen voor de laatste stralen!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: